Міські дослідження – актуальний напрям сучасних антропологічних студій. Саме в цьому ключі виконана пропонована до уваги читачів книга. Авторський колектив спробував подивитися на міські проблеми крізь парадигму пограниччя.

Фокус уваги на зовнішніх та внутрішніх міських кордонах дав можливість побачити приховані процеси та зрозуміти структурні проблеми в місті. В колективній монографії представлено тексти, присвячені як історії м. Ірпеня, так і антропологічному дослідженню сучасної міської спільноти.

Книга цікава тим, що науковці фокусуюься не лише на внутрішньоміських проблемах, а розглядають ширший контекст взаємозв’язків передмістя з мегаполісом. Обрані авторами підходи до дослідження внутрішньоміських проблем та передмістя цілком можуть бути застосовані для дослідження інших кейсів.