В ході роботи семінару створено продуктивний майданчик для комунікації молодих вчених країн Східної та Західної Євродпи.

Другий міжнародний міждисциплінарний семінар-практикум для молодих вчених «Уявне пограниччя: іншування та «свої чужі» на пострадянських фронтирах» пройшов у Києві 21-22 червня 2018. В ході роботи семінару створено продуктивний майданчик для комунікації молодих вчених країн Східної та Західної Євродпи.

Учасниками та лекторами були науковці кількох країн: України, Росії, Польщі, Словаччини, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Японії.

Формат заходу передбачав проведення панельних обговорень за участю молодих учених і дискутантів та прослуховування лекцій спеціалістів у окремих галузях, дотичних до проблеми пограниччя. У результаті було прослухано 2 лекції, відбулася 1 презентація та було проведено 4 панелі, в яких взяло участь 12 молодих дослідників (з України, Польщі, Росії, Словаччини, Німеччини та Великої Британії).

У ході роботи семінару вдалося досягти розуміння того, що в сучасному суспільстві існують міцні уявні кордони, зведені схильністю деяких спільнот чи їх окремих представників до іншування. Небажання побачити, почути та зрозуміти іншого нерідко призводить до підвищення градусу соціальної напруги. Водночас критичне мислення, відмова від стереотипного сприйняття, схильність до аналізу сприяють вихованню толерантного ставлення один до одного, формують сприятливий клімат для діалогу та сприйняття різноманітності, що безумовно культурно збагачує суспільство.     

У доповідях та лекціях обговорювалися уявні та фантомні кордони (фізичні кордони минулого), а також їх вплив на повсякденні практики та сучасний суспільний дискурс. Більшість доповідей стосувалася проблеми «своїх чужих». Дослідження учасників були присвячені людям, які, як правило, живуть в одній країні, проте є розділеними історичною пам’яттю, політичними чи релігійними поглядами, культурними вподобаннями, гендерною ідентичністю.

Під час виступів учасники семінару-практикуму на прикладі власних досліджень демонстрували проблему «іншування» та поділів в середині суспільства. Дискусії та обговорення сприяли можливості побачити «точки взаємодії», які могли б підштовхнути сторони до порозуміння. 

Потрібно відзначити, що проблема існування уявних кордонів та негативних наслідків, пов’язаних з нею, цікавить представників різних дисциплін. До участі у семінарі-практикумі долучилися антропологи, соціологи, історики, а також спеціаліст з безпеки людини.

Крім фаховий вчених, в роботі семінару-практикуму взяли участь представники громадських організацій, що свідчить про вихід наукової проблематики з суто академічного середовища та зацікавленість нею більш широкої аудиторії. Формат проведення семінару був відкритим, що сприяло вільному доступу всіх охочих до роботи заходу та участі в обговоренні піднятих питань.