Власне реалізація цього проекту і стала поштовхом до створення Громадської організації «Центр прикладної антропології». Розрізнені думки про необхідність існування альтернативної структури, яка б дозволяла реалізовувати наукові ідеї з царини соціокультурної антропології та сприяти подальшій інституціоналізації цієї дисципліни в Україні, існували в кожної з нас ще на початкових етапах наших академічних кар’єр.

Ідея ж об’єднати зусилля і спрямувати їх на створення такої структури виникла у нас чотирьох – Олени Соболєвої, Юлії Буйських, Тіни Полек і Оксани Овсіюк, після того, як ми почали працювати разом (вересень 2016). Успішне проведення семінару для академічної молоді та викликаний ним резонанс упевнили нас у необхідності створення Центру прикладної антропології. Задля ефективнішої реалізації всіх намічених планів, нових ідей і розширення предметного поля діяльності Центру, до команди долучилися Олена Брайченко і Світлана Маховська (грудень 2017).

Цей захід мав на меті, по-перше, стимулювати наукові зв’язки української наукової молоді із закордонними осередками. По-друге, його завданням була концептуалізація в сучасних українських наукових дискусіях проблеми кордонів та прикордоння, реального, чи уявного. У програмі було дотримано принцип міждисциплінарності семінару. У роботі взяли участь представники кількох гуманітарних дисциплін: соціології, історії, культурної антропології, політології, етнології. Крім того, однією з цілей семінару було запровадження теоретичних та методологічних напрацювань у царині культурної антропології в українському гуманітарному середовищі. Саме культурно антропологічний емічний підхід та методологія якісних досліджень, котра передбачає безпосереднє залучення дослідника в середовище, на наше переконання, уможливить адекватне реагування на сучасні суспільні виклики та проблеми.

У ході роботи виокремилися два основних напрямки дискусій щодо проблеми пограниччя. Перший напрямок, який видається найбільш очевидним, це дослідження контекстів та конкретних кейсів, пов’язаних із існуванням (у минулому чи сьогодні) фізичних чи адміністративних кордонів між державами та територіями. У доповідях обговорювався вплив фізичних кордонів на адміністративні та повсякденні практики, на публічні дискусії та ідентичність. Учасники дійшли висновку, що поки між державами існують кордони як фізична категорія, вони так чи інакше використовуватимуться для конструювання владних ієрархій та потребуватимуть ідеологічної легітимізації в національних наративах та публічних дискурсах.

Інша важлива проблема, що обговорювалася під час роботи семінару –кордони між різними групами людей у суспільстві (національними, релігійними, інституційними групами). Під час презентацій та обговорень учасники семінару на базі власних емпіричних матеріалів та з перспективи різних дисциплінарних підходів розглядали проблему «іншування» та поділів в середині суспільства.

Зрештою було досягнуто одну з головних цілей проведення семінару, а саме – створено продуктивний майданчик для комунікації молодих вчених із постсоціалістичних країн. Учасниками та лекторами були науковці з України, Росії, Польщі, Німеччини, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки. Формат заходу передбачав проведення панельних обговорень за участі молодих учених і дискутантів та прослуховування лекцій спеціалістів у окремих галузях, дотичних до проблеми пограниччя. У результаті було прослухано 6 лекцій, відбулося 1 практичне заняття та було проведено 7 панелей, у яких взяли участь 18 молодих дослідників (з України, Росії та Польщі).

Під час роботи семінару вдалося наблизитися до розуміння того, наскільки багато уявних кордонів ми конструюємо довкола себе у повсякденному житті, і як складно їх потім долати. Відповідно більшість учасників у своїх доповідях та дискусіях навколо проблеми пограниччя схилялися до думки, що для примирення і порозуміння потрібно окреслити точку розбіжності, якою дуже часто стають наші власні невиправдані узагальнення, стереотипи та небажання розуміти «інших».

 

Детальніше:

Семінар «Уявне пограниччя»

«Уявне пограниччя в наукових дискусіях: підсумки семінару-практикуму у Києві»